jump to content

Mae'r DU yn arwain y byd o ran gosod targed cyfreithiol allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2050, gan atgyfnerthu'r newid mwyaf ymosodol tuag at ynni glân yn y byd hyd yma.

EU Backed - Challenges

EU Backed - Challenges

Mae allyriadau net CO2 y DU  yn cyfrif am tua 80% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU

Local Supply - Challenges

Local Supply - Challenges

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun carbon isel yn cynnwys proffiliau allyriadau manwl fesul sector

The Scheme - Challenges

The Scheme - Challenges

Mae allyriadau diwydiannol yn cyfrif am 40% o gyfanswm yr allyriadau yng Nghymru; uwch na'r DU yn gyffredinol