jump to content

Prosiectau

Prosiectau Troi Gwres yn Hydrogen - WP6

I leihau allyriadau carbon diwydiannol, mae'n bosibl defnyddio ynni adnewyddadwy yn well. Un math o ynni adnewyddadwy sy'n dod yn fwyfwy pwysig yw'r gwres gwastraff o brosesau diwydiannol.

 

 

Ynghyd â WP4, mae'r pecyn gwaith hwn yn edrych ar droi gwres gwastraff gradd uchel a gradd isel yn hydrogen, sydd wedyn yn gallu cael ei storio a'i symud. Mae'r pecyn gwaith hwn yn edrych ar ffurfio dyfeisiau a deunyddiau thermodrydanol ar gyfer cyplu ag unedau electrolysis, a defnyddio uned bŵer 35 KW GRANEX mewn lleoliad diwydiannol.

 

Arweinydd pecyn gwaith 6 yw Dr Charlie Dunnill

N’ôl i Brosiectau