jump to content

Prosiectau

Gwres, Hydrogen a'u defnydd effeithlon - WP5

Mae'r pecyn gwaith hwn yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng gwres a hydrogen a'r rôl y gall hyn ei chwarae mewn lleihau allyriadau diwydiannol a charbon eraill yng Nghymru, ynghyd ag atebion effeithlon ar gyfer defnydd terfynol hydrogen at ddibenion diwydiant, trafnidiaeth a gwres gyda'r nod yn y pen draw o wella effeithlonrwydd a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Arweinydd pecyn gwaith 5 yw Dr Jon Maddy

N’ôl i Brosiectau