jump to content

Prosiectau

Cynhyrchu hydrogen ac ocsigen â mewnbwn amrywiol o ynni adnewyddadwy - WP4

I leihau allyriadau carbon diwydiannol, mae'n bosibl defnyddio mewnbynnau ynni adnewyddadwy yn well er mwyn gwrthbwyso'r defnydd o danwydd carbonaidd traddodiadol.

Gellir defnyddio electrolysis dŵr i storio ynni adnewyddadwy trwy newid dŵr yn hydrogen ac ocsigen, sef ei rannau hanfodol.  Yna, gellir ailgyfuno'r hydrogen a'r ocsigen er mwyn dychwelyd yr ynni pan fydd angen. Nid yw'r gallu i hollti dŵr o drydan yn arbennig o newydd a bydd pawb sydd wedi astudio TGAU cemeg wedi cael profiad o wneud hynny ond mae hollti dŵr yn effeithlon yn dipyn o her. Mae saernïo dyfeisiau sy'n gallu dygymod â mewnbynnau hynod o amrywiol a gweithredu o dan amodau diwydiannol yn her.

Mae electrolysis dŵr, sy'n defnyddio rhannau isel eu cost nad ydynt yn niweidio'r amgylchedd, yn caniatáu dull diwastraff o storio ynni ac mae'n agor y drws hefyd i fathau posibl o ynni a fyddai fel arall yn cael eu gwastraffu, fel gwres gwastraff diwydiannol. Dolen i WP 6.

Bydd WP4 yn sefydlu uned electrolysis newydd ei dylunio a fydd yn cynnal profion o dan amodau diwydiannol ac yn cynhyrchu hydrogen ac ocsigen y gellir eu defnyddio ar y safle. Ar y cychwyn, defnyddir yr hydrogen i wrthbwyso nwy naturiol yn y prosesau hylosgi a ddefnyddir ar y llinell CAPL, ond fe allai gael ei ddefnyddio ar gyfer cymwysiadau posibl di-rif. Gall hydrogen ateb ein holl ofynion ynni domestig, masnachol ac ymsymudol ac mae'r cyflenwad helaeth isel ei gost yn golygu y gallai ddod yn brif gludwr ynni gan ganiatáu pontio hwylus i fyd ynni sydd 100% yn adnewyddadwy. Mae modd defnyddio'r ocsigen hefyd trwy ei fwydo i'r broses hylosgi er mwyn gwella ei heffeithlonrwydd. Yn ogystal, gellir ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau gwneud dur a phrosesu dŵr.

Rydym yn chwilio am ragor o bartneriaid diwydiannol er mwyn creu datrysiad pwrpasol, a phartneriaid academaidd a busnesau bach a chanolig a allai ddefnyddio hydrogen fel datrysiad y gellid rhoi prawf arno o dan amodau'r byd go iawn.

Arweinydd pecyn gwaith 4 yw Dr Charlie Dunnill

N’ôl i Brosiectau