jump to content

Defnyddio Carbon ar Gyfer Dyfodol Gwyrddach

22/04/2020

Mae'r rhifyn diweddaraf o newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe yn cynnwys erthygl ar ymchwilydd RICE Dr Jennifer Rudd a'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y defnydd o garbon (tud 25).

Mae'r cyhoeddiad yn rhoi cipolwg diddorol o'r ymchwil amrywiol sy'n digwydd yn y brifysgol.