jump to content

Prosiectau

Dadansoddiad Economaidd o Systemau a Thechnoleg - WP7

Bydd y pecyn gwaith hwn yn asesu, yn cymharu ac yn nodi effaith a goblygiadau'r pecynnau ymchwil yn nhermau effaith dechnegol, gymdeithasol ac economaidd y dyfeisiadau a’r modelau gweithredu newydd.

Bydd yn creu fframwaith "cyfanswm cost perchenogaeth" i werthuso'r costau uniongyrchol ac anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â phob opsiwn technoleg, o'i ddyluniad, ei osod a'i gynnal a  chadw drwy'r cylch bywyd economaidd cyfan.

Arweinydd pecyn gwaith 8 yw'r Athro Nick Rich

N’ôl i Brosiectau